Årsmøte 2015

Oslo Streetdance klubb innkaller til årsmøte 2015                               

Dato/tid: Torsdag 25.06.2015 kl. 17.00-19.30

Sted: Turbinveien 12, 0192 Oslo

 

 

Sakliste i hht. klubbens lover:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Godkjenning av årsmelding 2014
  • Godkjenning av revidert regnskap for 2014
  • Lovendringer (dersom det kommer forslag)
  • Innkomne forslag (fra styret eller innsendt av medlemmer)
  • Fastsetting av kontingent 2015
  • Budsjett 2015
  • Valg av styre, revisorer, valgkomité; øvrige valg

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være meldt til styret seinest 15. juni.
Evt. forslag sendes: klubb@streetdance.no

 

Hvem kan delta på årsmøtet?

Alle medlemmer i klubben kan delta på årsmøtet. Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, og som har vært medlem i minst én måned. Medlemmer som betalte kontingent i 2014 regnes fortsatt som medlemmer, selv om kontingenten i 2015 ennå ikke er betalt.

 

Kandidater til valgene

Forslag til kandidater til styret eller andre verv kan meldes til komitéen.

Ta kontakt med Jørn Inge mobil: 900 49 680 for spm